TEENUSED

• Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA osutab õendusabi teenust.

 

 Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus SA pakub üldhooldusteenust ka erinevas haigusstaadiumis olevatele dementsussündroomiga inimestele. Sotsiaalministeeriumi toetuse kaasabil kohandati asutuse õueala, et seeläbi parandada hoolealuste õues liikumise võimalusi ja suurendada nende iseseisvust ning kõikide heaolu.

 

KN THK