MEIST

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus on asutatud Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla poolt 09.09.2002.a munitsipaalasutuse Kilingi-Nõmme haigla baasil. Ruume renditakse kiirabile, perearstidele, apteegile, hambaravile ja äriühingutele. Töötajaid oli asutuses 01.12.2023 seisuga kokku 39. Asutuse poolt osutatakse õendushooldus- ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust kokku kuni 65 kliendile.

SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskusel on Eesti Haigekassaga  sõlmitud iseseisva statsionaarse õendusabi osutamise leping 19.10.2017.a ning väljastatud tähtajatu tegevusluba L04179 iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks. Alates 06.12.2019.a. omab asutus ka tähtajatut väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse tegevusluba SÜH000046 (esialgu 5 voodikohta al. 09.05.2023 45 voodikohta). Riigihanke tulemusel on sõlmitud läbiviidava ravi rahastamise leping ajavahemikuks 01.10.2021.-30.09.2026. 

Sihtasutuse juhtorganiteks on kuni kolmeliikmelised nõukogu ja juhatus. Juhatuse ja nõukogu liikmete tööd ei ole tasustatud. Alates 01.12.2022 alustas uue koosseisuga SA nõukogu. Esimees on Mait Talvoja. Liikmed Merike Maidle, Kaire Piiroja.  Juhatuse esimees Kristi Sutt, juhatuse liige Rita Kingla.

Tegevuste läbiviimisel me juhindume oma visioonist, missioonist ja eesmärkidest

 

 

EESMÄRK

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu osutada iseseisvat statsionaarset õendusabi teenust vastavalt haigekassa lepingule, väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust ja muid tervishoiuga seotud projekte.

 

 

MISSIOON

Õendusabi hõlmab perearsti poolt suunatud või pärast aktiivravi ning taastusravi väljakujunenud stabiilses tervislikus ja funktsionaalses seisundis patsiendile osutatavat meditsiinilist , psühholoogilist ja sotsiaalset abi. Õendusabi sisu ja maht lähtub individuaalsest vajadusest ning kindlustab talle parima elukvaliteedi. Õendusabi ja hooldussüsteem loob reaalse võimaluse pakkuda Eesti elanikele järjepidevat meditsiinilist ja sotsiaalset abi . Meie asutuse töö sisaldab erinevas proportsioonis ( lähtuvalt hoolealuse individuaalsest vajadusest) tervishoiu ja hoolekandeteenuseid. Prioriteediks on teenuse tagamine Saarde valla inimestele. Tihe koostöö sotsiaaltöötajate ja valla erinevate asutustega ( N: kool, lasteaed jne) rikastab meie päevakava.

 

VISIOON

Kilingi-Nõmme Tervise-ja Hoolduskeskuse visioon on olla eelistatuim ja edukaim, elanikele turvatunnet ja väärikat elu võimaldav hooldusasutus.  

See tähendab, et:

  1. Asutus on tuntud õendus- ja üldhooldus teenuse kõrge kvaliteedi poolest;
  2. Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses jätkatakse kvaliteetse õendusabi teenuse osutamist;
  3. Luuakse koostöös kohaliku omavalitusega teenuseid kodus olevatele eakatele. Näiteks eaka  päevahoid, võimalus teostada üldpesu protseduure liikumispiiratusega klientidele. 
  4. Pakkuda klientidele veel rohkem vaimset võimekust parandavaid ettevõtmisi. Pakkuda kontserte, väljasõite ja kohtumisi erinevate kultuuri tegelastega. Parandada  klientide huvitegevust koostöös kohalike elanikega.
  5. Jätkata patsientide eluruumide kaasajastamist ja hubasemaks muutmist.
  6. Jätkatakse töötajate regulaarseid koolitusi, et täita pädevuse kriteeriume.
  7. Pakutakse tõenduspõhist õendushooldus teenust.